قرآن حفظ

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:

از مقدمات حفظ قرآن کریم انتخاب قرآن مخصوص حفظ می باشد. قرآن حفظ باید ویژگیهای زیر داشته باشد :

رسم الخط قرآن خط :

پیشنهاد اول : پاره ای از اساتید حفظ قران ، قرآنهایی را توصیه می نمایند که آیه از ابتدای صفحه شروع شده و در انتهای صفحه پایان یابد و هیچگاه قسمتی از آیه در یک صفحه و ادامه آن در صفحه دیگر نباشد. طبق پیشنهاد این اساتید قرآن عثمان طه مناسب ترین قرآن برای حفظ می باشد.

پیشنهاد دوم :
عده ای از اساتید حفظ نیز توصیه می نمایند بهتر است رسم الخطی داشته باشد که صفحه با انتهای آیه تمام نشده بلکه قسمتی از آیه در صفحه بعد بیاید تا پیوستگی آیات در پایان صفحه و شروع صفحه بعد در ذهن حافظ حفظ شود. بطور مثال قرآن خط نیریزی دارای این ویژگی می باشد.

قطع و اندازه مناسب قرآن برای حفظ :

برای حفظ قرآن، قرآنی مناسب است که نه خیلی بزرگ و سنگین باشد و نه خیلی کوچک و ریز خط. مثلاً قرآنهای رحلی یا جیبی مناسب حفظ قران نبوده بلکه بهتر است از قرانهای وزیری یا رقعی استفاده شود.

سادگی صفحات قرآن مخصوص حفظ :

صفحات قرآن باید بدون تذهیب بوده و با کاغذ معمولی باشد تا حواس حافظ قرآن فقط به حفظ آیات مشغول باشد.

رنگ صفحات قرآن :

رنگ صفحات قرآن مخصوص حفظ بهتر است رنگ سبز یا زرد ملایم بوده و حتی المقدور نوشته قرآن مشکی روی متن سفید نباشد.

بدون ترجمه :

قرآن مخصوص حفظ لازم است در زیر آیات و یا در صفحه مقابل ترجمه نداشته باشد تا در موقع حفظ قرآن حواس حافظ فقط به خود آیات معطوف باشد.

کتاب مصحف معین ویژه حافظان :

برخی قرآنهای ویژه و تخصصی حفظ قرآن مانند کتاب مصحف معین که دارای راهنمای آیات مشابه و مقاطع موضوعی می باشد ، ویژه حافظان قران کریم به چاپ رسیده است.