آشنایی با استاد ابوالفضل بهرام پور

مقدمه ابوالفضل بهرام پور یکی از مترجمان فارسی قرآن کریم است. قرآن کریم توسط افراد بزرگی به اکثر زبان های دنیا ترجمه شده است. ما در این سلسله مقالات قصد داریم شما را با مترجمین معاصر قرآن و آثار ایشان آشنا نمائیم. استاد بهرام پور متولد 1320 در شهر زنجان است و مدرک کارشناسی ارشد […]

بستن
مقایسه