1148427 580 1 - نگارنده تفسیر شمس: قرآن ترجمه‌ناپذیر است
۲۶ آذر
ارسال شده توسط
quranstore1 - مرز کم‌رنگ ترجمه و تفسیر قرآن/ انواع ترجمه در نظر «یاکوبسن»
۲۷ اردیبهشت
ارسال شده توسط
974414 262 - خط قرآن ارزیابی می شود اما برای ترجمه های قرآن صافی مناسبی وجود ندارد
۱۲ مهر
ارسال شده توسط
1017891 670 600x400 1 - فهم مخاطب؛ مسئله فرعی مترجمان قرآن/ ناقد باید مترجم باشد
۲۰ شهریور
ارسال شده توسط
maleki 1 unsmushed - دفترچه راهنمای زندگی باید فهمیدنی باشد
۰۷ شهریور
ارسال شده توسط
rahbar 1 unsmushed - هیچ کاری را بر خواندن قرآن مقدم نکنید
۲۴ مرداد
ارسال شده توسط
بازگشت به بالا